Aukční slovníček


About Me - Informace o mě About Me
Stránka, kterou si můžete vytvořit na eBay a která oznamuje ostatním členům informace o Vás ao Vašem byznysu. Všimněte si ikonyAbout Me vedle uživatelského jména uživatelů. kteří mají vyplněnu stránku About Me. Kliknutím na ikonu zobrazíte stránku dané osoby.


Administrative Cancellation - Zrušení administrátorem
Zrušení přihození v aukci administrátorem eBay z důvodu chyby nebo problému např proto, že se uživatel stal neregistrovaným.


Account Guard - Strážce účtu
Bezpečnostní funkce, která je součástí eBay Toolbaru. Strážce účtu identifikuje přítomnost majitele Toolbaru na stránkách eBay nebo PayPal a upozorňuje v případě, že se jedná o potenciálně falešnou stránku (spoof). Stráže účtu rovněž upozorňuje pokud se uživatel chystá zaslat svoje eBay heslo na stránku, která nepatří do rodiny eBay a umožňuje uživatelům oznámit podezřele vypadající stránky..


Announcement Boards - Oznamovací fóra
Speciální stránky, kde eBay zveřejňuje novinky a informace. Naleznete zde oznámení o nových funkcích a speciálních akcích, změny v pravidlech, informace o významných událostech a zprávy o systémových problémech.


Answer Center - Centrum odpovědí
Speciální stránky, kde se můžete ptát na otázky a dostanete odpovědi o používání stránek eBay od ostatních uživatelů komunity eBay..


Auction-Style Listing (Online Auction Format) - Zápis v aukčním stylu (Formát Online Aukce)
Základní, nejpoužívanější způsob, jakým se prodává zboží na eBay - zápis předmětu na prodej, sbírající přihození po přesně určenou časovou lhůtu a prodávající předmět uživateli s nejvyšším přihozením.

eBay rovněž nabízí další prodejní formáty - Fixed Price / Pevnou cenu (bez přihazování), Store Inventory / Sklad obchodu, a Real Estate Advertisement / Reklamu na reality. Podívejte se rovněž na tyto prodejní formáty a vyberte si ten správný pro Váš předmět. 


Bid Cancellation - Zrušení příhozu
Zrušení příhozu prodávajícím v průběhu aukce.

Obecně by ste neměli rušit příhozy u Vašeho předmětu. Ačkoliv můžete narazit na situace, při kterých se můžete pro tuto funkci rozhodnout. Například můžete zrušit příhoz u uživatele jehož identitu se Vám nepodařilo ověřit, přestože jste použili všechny možné způsoby jak jej kontaktovat.

Jakmile je příhoz zrušen, nelze jej již obnovit prodejcem. Avšak dražící může přihodit znovu. Můžete použít funkci Block Bidders/Buyers - Blokovat dražitele/kupce , která Vám umožní zabránit určitému uživateli, aby mohl přihazovat ve Vašich aukcích.


Bid Increment - Navýšení příhozu
Částka o kterou musí být navýšena částka, aby mohla být akceptována pro přihození v aukci.

Například, jestliže stávající cena je $5.00 a navýšení příhozu (bid increment) je $0.50, další přihození musí být minimálně $5.50. Navýšení příhozu je automaticky stanoveno v závislosti na stávající ceně.


Bid Retraction - Stažení příhozu
Zrušení příhozu dražícím/kupujícím v průběhu aukce.

Obecně nemůžete stáhnout svůj příhoz, jakmile jste již v aukci přihodili a proto přihazujte s rozumem. Stažení příhozu je povoleno pouze ve speciálních případech. Například pokud zadáte omylem očividně špatnou sumu (zadáte $99.50 namísto $9.95), můžete stáhnout takový příkaz a zadat správnou sumu, pokud tak učiníte okamžitě.

Ujistěte se, že jste seznámeni s pravidly a omezeními, které se týkají stažení příhozu.


Bidder Search - Vyhledávání příhozů
Vyhledávání všech předmětů, na které uživatele aukce eBay přihodil.

Můžete použít tuto funkci k dohledání na co jiný uživatel přihazoval v průběhu uplynulých 30 dnů. Jediné co potřebujete znát je jeho User ID - uživatelské jméno.

Rovněž lze tuto funcki použít k dohledání na jaké předměty jste v posledních 30 dnech přihodil Vy sám. Ta samá informace se zobrazuje i na Vaší stránce My eBay - moje eBay.


Block Bidders/Buyers - Blokovat dražící/kupce
Funkce, která Vám umožní vytvořit si seznam specifických uživatelů aukce eBay, kterým nepovolíte přihazování na předměty ve Vašich aukcích nebo na předměty k okamžitému prodeji.

Osoba na tomto seznamu bude zablokována od účasti v aukci na všech Vámi dražencý a prodávaných předmětech až do doby, kdy ji ze svého seznamu odstraníte. Můžete tak učinit pokud jste měli s nějakým uživatelem špatnou zkušenost v minulosti..


Buy It Now - Koupit ihned
Funkce v zápisu aukce, která umožní nakupujícím zakoupit předmět okamžitě za pevně stanovenou cenu.

Předměty s touto možností jsou označeny ikonou a cenou pro okamžitý nákup vyznačenou v zápisu aukce.

Jako prodávající, můžete použít funkci Buy It Now ve formátech Online Auction - online aukce, Fixed Price - prodeji za pevnou cenu a Store Inventory - obsahu skladu.


Category Listings - Výpis kategorie
Struktura kategorií podle kterých jsou předměty na eBay organizovány, jako jsou např. Antiques - starožitnosti, Books - knihy, Computers - počítače, Sporting Goods - sportovní vybavení, atd.

Kategorie na eBay jsou jako uličky a regáky v obrovském supermarketu. Můžete procházet kategoriemi a dívat se na jednotlivé předměty dokud nenajdete něco, co Vás zaujme. Jedná se o alternativu k vyhledávání podle klíčového slova nebo slovního spojení, kdyz zadáte slova a uvidíte pouze předměty, jejichž nadpis nebo popis obsahuje daná slova.

Jako prodejce můžete vybrat kategorii, která se nejlépe hodí pro Váš předmět, abyste si zajistili co největší sledovanost Vašeho předmětu.


Changed User ID Icon - ikonka uživatele, jenž změnil své jméno Changed User ID (less than 30 days)
Označuje uživatele, který si zvolil nové User ID - uživatelské jméno v průběhu uplynulých 30 dnů.

Uživatelé si mění svoje uživatelské jméno z různých důvodů. Například prodejce je mohl upravit, aby se více podobalo jeho novému obchodnímu názvu.

Obecně se však změna uživatelského jména nedoporučuje, protože právě ono hraje důležitou úlohu při budování uživatelovi pověsti..

Uživateli, který si změnil jméno zůstává stejný member profile - profil uživatele. Zkontrolujte si jej, stejně jako byste tak učinili u jakéhokoliv jiného obchodního partnera.


Completed Litings (Search) - Ukončené aukce (Hledání)
Vyhledávání předmětů,jejichž aukce skončili v průběhu uplynulých 15ti dnů.

Proč hledat v předmětech,jejichž aukce již skončily? Vzhledem k tomu, že mnoho z nich skončilo prodejem daného předmětu, můžete se na ně podívat a podle nich určit, jak byste měli nabídnout svoje předměty do aukce (např. se rozhodnout, jakou stanovit vyvolávací cenu pro aukci).
 


Discussion Boards - Diskuzní fóra
Speciální stránky na kterých mohou členové psát zprávy na různá témata do komunity eBay.

Je zde diskuzní téma snad na jakékoliv téma týkající se eBay, které si dokážete představit.. Můžete se ptát, získat cenné informace na rozličná témata, sdílet svoje zkušenosti a kontaktovat ostatní uživatele eBay.


Dispute Console - Konzole pro spory
Konzole pro spory pomáhá kupujícím i prodávajícím ovládat, sledovat a provádět akce ve sporech týkajících se jejich transakcí. Dostupná ze sekce My eBay - moje eBay, the Dispute Console - Konzole pro spory je používána pro řešení případů nezaplacených předmětů a rovněž předmětů zaplacených, ale neodeslaných kupujícímu.


eBay Shop - eBay obchod
Stránka nabízející oficiální licencované, kvalitní zboží s logem eBay. Obchod eBay nabízí skvělé předměty na prodej - od oblečení po kancelářské vybavení a skvělé sběratelské předměty.


eBay Stores - Obchody eBay eBay Stores
Speciální stránky na eBay věnované všem předmětům nabízených individuálnímu prodejci, všetně předmětů Buy It Now, které neuvidíte v běžných aukcích..

Pro kupující, eBay Stores - obchody eBay jsou skvělou možností najít unikátní předměty, které můžete okamžitě koupit.

Pro prodávající, provozováním Obchodu eBay můžete rozšířit svůj byznys - přes upravovatelné zobrazení, kategorie a propagaci a nižší poplatky za uveřejnění pro předměty, které se objevují exkluzívně pouze ve Vašem obchodě.


eBay Time - Čas eBay
Oficiální čas v hlavním stanu eBay v San Jose, California ve Spojených Státech. Toto místo je v pacifické zoně.


eBay Toolbar
Zdarma dostupná pomůcka pro nákupy na eBay, kterou můžete vložit do Vašeho internetového prohlížeče.

eBay Toolbar sleduje předměty na které přihazujete nebo které sledujete, upozorňuje Vás pokud se daný předmět blíží ke konci aukce a nabízí jednoduchý, ale účinný nástroj k vyhledávání. Jelikož je eBay Toolbar vždy na vrchu Vašeho prohlížeče, je jednoduché hledat v aukcích na eBay i přesto, že právě nejste na stránkách eBay.


Escrow
Procedura během níž třetí strana drží kupujícího platbu prodávajícímu dokud kupující nepřijme a neschválí předmět od prodávajícího.

Escrow umožňuje kupujícímu a prodávajícímu v klidu uzavřít transakci bez strachu z případného podvodu. Escrow je doporučován u transakcí přesahujících $500.

eBay doporučuje použití služeb Escrow.com jako Vaší escrow společnosti. Pokud prodávající doporučí jinou firmu, obezřetnost je na místě. Měli byste si zkontrolovat kredibilitu této escrow firmy, její pojištění a licenci k escrow službám.


Feedback - Hodnocení
Systém, který užvatelé eBay používají k hodnocení jejich zkušenosti s nákupem nebo prodejem od jiného uživatele. To napomáhá udržovat eBay bezpečným místem k nákupům.

Jakmile je zápis dokončen, kupující nebo prodávající může zapsat hodnocení (kladné, záporné nebo neutrální) a komentovat jeden druhého. Ty pak zůstávají trvalou součástí profilu člena a mohou být prohlíženy ostatními členy eBay komunity. K nahlédnutí do plného profilu člena klikněte na číslo v závorkách vedle jeho uživatelského jména.

Systém hodnocení je postaven na pověsti na Ebay a napomáhá kontrole pověsti ostatních členů komunity..


Feedback Score - Poměr hodnocení
Číslovka značící poměr pověsti člena na eBay,. Jakmile je aukce dokončena, kupující i prodávající zanechají hodnocení (kladné, záporné, či negativní) jeden na druhého. Členové za to získají body:

+1 bod zakladné hodnocení
0 bodů za neutrální hodnocení
-1 bod za negativní hodnocení

Poměr hodnocení je součtem všech hodnocení, které člen obdržel od unikátních uživatelů. Vysoký poměr znamená, že člen získal velký počet kladných hodnocení od ostatních členů. Ve většině případů je vysoký poměr dobrým znamením, ale stejně byste si mělí zkontrolovat uživatelův profil a přečíst si komentáře ostatních členů.

Každý člen eBay má vlastní poměr hodnocení. Naleznete jej v závorce hned vedle jejich uživatelského jména. Kliknutím na tento poměr zobrazíte kompletní profil hodnocení daného uživatele.


Feedback Star - Hvězdička hodnocení
Označuje jakého hodnocení uživatel dosáhl. Hvězdičky se liší podle dosaženého poměru daného uživatele:

Žlutá hvězda Feedback is 10 to 49  10 až 49
Modrá hvězda Feedback is 50 to 99   50 až 99
Tyrkysová hvězda Feedback is 100 to 499   100 až 499
Fialová hvězda Feedback is 500 to 999   500 až 999
Červená hvězda Feedback is 1,000 to 4,999   1,000 až 4,999
Zelená hvězda Feedback is 5,000 to 9,999   5,000 až 9,999
Žlutá letící hvězda Feedback is 10,000 to 24,999   10,000 až 24,999
Tyrkysová letící hvězda Feedback is 25,000 to 49,999   25,000 až 49,999
Fialová letící hvězda Feedback is 50,000 to 99,999   50,000 až 99,999
Červená letící hvězda Feedback is 100,000 or higher   100,000 a více

Ve většině případů je vysoký poměr dobrým znamením, ale stejně byste si mělí zkontrolovat uživatelův profil a přečíst si komentáře ostatních členů.


Final Value Fee - Poplatek z dosažené hodnoty
Poplatek, který eBay účtuje prodávajícímu, jakmile aukce skončí. Tento poplatek je založen na "konečné hodnotě" předmětu, kterou je nejvyšší příhoz nebo prodejní cena.

Poplatek z dosažené hodnoty není účtován, jestliže na předmět nebyly žádná přihození nebo nejvyšší příhoz nedosáhl reserve price - nejnižší povolenou cenu.


Fixed Price Format - formát pevně stanovené ceny
Prodejní formát, který Vám umožní zapsat předmět za neměnnou, přesně stanovenou cenu bez přihazování v aukci.

Toto je nejběžnější alternativou k použití formátu Online aukcí , kde lidé přihazují na předmět. Poučte se o těchto a dalších formátech (Store Inventory - sklad obchodu a Real Estate Advertisement - realitní reklama) abyste si mohli vybrat tu správnou pro Váš předmět.

Zapamatujte si, že musíte mít minimální feedback score - poměr hodnocení 10 nebo Vaše ID Verified - uživatelské jméno verifikováno , abyste mohli použít Fixed Price - formát s pevně stanovenou cenou.


Gift Services - Dárkové služby Gift Services
Možnost záznamu, která Vám umožní prezentovat předmět, jenž prodáváte jako něco, co může být skvělým dárkem.

Jestliže použijete tuto funkci, ikonka dárkového balíčku se objeví vedle vašeho záznamu při vyhledávání a prohlížení kategoriíí. Můžete rovněž prezentovat služby spjaté s dárky, jako je ozdobné balení a dopravu příjemci dárku.


ID Verified - verifikace uživatelského jména Member is ID Verified
Indikuje, že identita prodávajícího byla ověřena, dávaje kupujícím další možnost k měření bezpečnosti.

Pro verifikaci uživatelských informací uživatele používá eBay třetí firma, která křížově prověří kontaktní infomace prodávajícího v různých zákaznických a obchodních databázích.

Tuto ikonku můžete vidět v profilu verifikovaných uživatelů.


Insertion Fee - Poplatek za zápis
Tento poplatek eBay účtuje prodávajícímu za zápis předmětu na eBay. Tento poplatek se liší podle zvolených způsobů zápisu a je nevratný.


Member Profile - Profil člena
Stránka zobrazující všechny feedback - hodnocení člena, včetně poměru hodnocení, komentářů od ostatních členů, kteří obchodovali s tímto členem dříve.

Pro zobrazení profilu člena, klikněte na feedback score - poměr hodnocení v závorkách, vedle User ID - uživatelské jména. Pokud chcete vidět svůj vlastní uživatelský profil, můžete jít rovněž na stránku My eBay a kliknout na záložku Feedback - Hodnocení.


Merge Accounts - Spojit účty
Funkce pro zkombinování Vašich účtů, pokud máte více než jede.

Jestliže jste vytvořili dva účty na eBay (se dvěma různými User IDs - uživatelskými jmény) během času Vašeho působení ne eBay, jejich spojení Vám může zjednodušit Vaše nákupní a prodejní aktivity. Budete se pak muset starat jen o jeden účet s jedním uživatelským jménem. Poměr hodnocení z obou účtů se zkombinuje do jednoho member profile - uživatelského profilu.


My eBay - Můj eBay
Centrální místo na eBay, odkud můžete spravovat všechny Vaše aktivity, všetně nákupů, prodejů, hodnocení a obecných nastavení účtu.

Můžete zde vidět předměty, na které právě přihazujete, zkontrolovat status Vašich aukcí, číst hodnocení, který na Vás napsali ostatní, vytvářet si seznam Vašich oblíbených prodejců a daleko více!

Dostanete se tam kliknutím na odkaz "My eBay" ve vrcholku každé stránky na eBay, poté co jste se přihlásili. Nebo kliknout tady dolů: 


New Listing Icon - Ikonka nového zápisu New Listing
Označuje, že předmět byl zapsán v předchozích 24 hodinách.

Jestliže hledáte podobné předměty opakovaně, tato New Listingikonka Vám pomůže objevit předměty, které jste předtím neviděli.


New Member/User Icon - Ikonka Nový člen/uživatel New eBay member (less than 30 days)
Označuje, že uživatel se stal registered member - registrovaným uživatelem aukce eBay před méně než 30 dny.

Noví členoví se stávají členy komunity eBay každý den. Vědět, že daná osoba se právě stala novým členem komunity může být užitečné v rozličných situacích. Například, pokud zkušený uživatel jedná s nováčkem, bude vědět, že s ním musí mít více trpělivosti, protože nový uživatel se teprve učí, jak s eBay zacházet. 


Online Auction Format (Auction-Style Listing) - Formát Online Aukce (Zápis ve stylu aukce)
Základní, nejpoužívanější způsob, jakým se prodává zboží na eBay - zápis předmětu na prodej, sbírající přihození po přesně určenou časovou lhůtu a prodávající předmět uživateli s nejvyšším přihozením.

eBay rovněž nabízí další prodejní formáty - Fixed Price / Pevnou cenu (bez přihazování), Store Inventory / Sklad obchodu, a Real Estate Advertisement / Reklamu na reality. Podívejte se rovněž na tyto prodejní formáty a vyberte si ten správný pro Váš předmět. 


PayPal PayPal
Rychlá, jednoduchá a bezpečná platební metoda nabízená většinou prodejců na eBay pro platby za nakoupené (vydražené) zboží.

Jestliže použijete Paypal, Vaše platba je zaslána z kreditní karty nebo bankovního účtu bez uvádění Vašich platebních údajů přímo prodejci. Vše co potřebujete je email prodávajícího. Vaše platba je odeslána okamžitě, umožňujíc tak prodávajícímu rychle odeslat Vaše zboží.

S PayPalem, Vaše kreditní karta nebo bankovní účet je uchováván v soukromí a bezpečí na secure servers - zabezpečených serverech.  


PayPal Buyer Protection - Paypal Ochrana kupujících
Program na ochranu kupujících, který nabízí zdarma pojištění plateb v hodnotě do $1,000 pro kupující, kteří zaplatí přes Paypal u vybraných záznamů. Záznamy se kvalifikují do programu, jestliže má prodávající minimálně 50 hodnocení s poměrem 98% kladných hodnocení a lepším a splňuje další požadavky. Předměty, které se kvalifikují do programu na ochranu nakupujícíc jsou ve výpisu označeny ikonkou štítu. 


Picture Icon - ikonka obrázku Picture Icon
Označuje aukční záznam, který obsahuje jeden nebo více obrázků ve svém popisu. Tato ikonka se objevuje ve výpisu při vyhledávání nebo prohlížení kategorií. Někteří kupující koukají pouze na aukce s obrázky, tedy jejich použití Vám může dobře posloužit při prodeji.


PowerSeller Member is a PowerSeller
Prodejce na eBay, který má alespoň 98% kladný feedback score - poměr hodnocení a poskytuje velmi kvalitní služby svým zákazníkům.

Jakmle uvidíte tuto ikonku Member is a PowerSellervedle jména uživatele, pak máte co do činění s velmi zkušeným prodejcem.


Pre-Approve Bidders/Buyers - Před-schválení dražící/kupující
Funkce, která Vám umožní vytvořit seznam specifických uživatelů, kteří jsou oprávěni k příhozům nebo nákupům předmětů, jenž nabízítek prodeji.

Každý před-schválený seznam je aplikován poze na jeden předmět, tedy takto můžete omezit příhoy nebo nákupy pouze u jednoho předmětu ve Vaší nabídce bez toho, že byste ovlivnily ostatní předměty.

Členové, kteří neodpovídají seznamu před-schválených musí poslat email prodávajícímu, aby jim povolil se aukce nebo nákupu zúčastnit. 


Private Auction Listing - Zápis soukromé aukce
Zápis aukce při kterém User IDs - uživatelská jména kupujících nejsou zobrazena ostatním. Jakmile soukromá aukce skončí, kupující a prodávající jsou o tom obeznámeni emailem.

Jako prodávající můžete chtít použít tento zpúsob aukce, jestliže máte za to, že potenciální kupující budou chtít uchovat svoji identitu v tajnosti.


Proxy Bidding - Automatické příhozy
Funkce v aukcích, při které eBay automaticky přihazuje Vaším jménem do maximální hodnoty, kterou si sami stanovíte.

Zadejte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za předmět a eBay bude pokračovat v postupném přihazování za Vás dokud nebudete nejvyšším dražícím nebo dokud není dosaženo Vaší maximální částky. To znamená, že se nemusíte vracet zpaátky na předmět přihodit pokaždé, když někdo jiný přihodí.
 


Real Estate Advertisement Format - Formát realitního záznamu Real Estate Advertisement Format
Formát zápisu, který se používá při zadávání realit bez nutnosti přihazovat na aukci nebo rovnou zakoupit inzerovanou realitu.

Při tomto formátu se nepřihazuje - zájemci poskytnou svoje kontaktní informace prodávajícímu prostřednictvím zápisu.

U záznamů realitního typu uvidíte tuto ikonku Real Estate Advertisement Format.


Registered Member/User - Registrovaný člen/uživatel
Osoba, která se registrovala na eBay poskytnutím kontaktních informací.

Vaše kontaktní informace jsou uchovávány v tajnosti na secure servers - zabezpečených serverech. Jakmile se zaregistrujete a volíte si své User ID - uživatelské jméno a heslo, můžete začít přihazovat v aukcích a nakupovat předměty na eBay.
 


Relisting - Opakování záznamu
Opakovaný záznam předmětu k prodeji poté co předmět nebyl prodán/vydražen napoprvé.

Jetliže se na podruhé předmět prodá, eBay Vám automaticky vrátí částku za opakovaný záznam (mohou nastat některá omezení). 


Reserve Price - Rezerovaná cena
Nejnižší cena, za kterou jste ochoten prodat Váš předmět v aukci.

Jakmile vložíte záznam, můžete nastavit tajnou rezervní cenu. Jestliže nejvyšší přihození nedosáhne ceny stanovené jako rezervní cena, nemusíte kupujícímu předmět prodat.

Tato funkce umožňuje nastavit nízkou starting price - vyvolávací cenu ke stimulování příhozů mezi kupujícími a zároveň zajišťuje, že předmět nebude prodán pod cenou, za kterou jste ochotni předmět prodat.

eBay účtuje dodatečný poplatek při nastavení rezervní ceny, ale ten je plně navrácen pokud se Váš předmět prodá.


Second Chance Offer - Nabídka druhé šance
Funkce, která Vám umožní nabídnout předmět nevyhrávajícím dražitelům, jestliže vítěz odmítl zaplatit za předmět nebo pokud máte duplicitní předmět.

Můžete vytvořit Second Chance Offer - Nabídku druhé šance okamžitě jakmile aukce skončí a do 60 dnů po jejím konci. eBay za to neúčtuje Insertion Fee - poplatek za vložení, ale jakmile dražící akceptuje Vaši nabídku, bude Vám účtován běžný Final Value Fee - Poplatek z finální hodnoty.

VC případě nezaplaceného předmětu byste se měli ujistit, že bylo vykonáno vše pro vyřešení tohoto problému s vítězným dražícím, předtím než nabídnete zboží v druhé šanci dalšímu dračícímu.  


Secure Server - Zabezpečený server
Speciální server určený pro zpracování platebních karet a ostatních senzitivních informací, které zašlete. Tento server používá kódování Secure Sockets Layer (SSL) k zajištění bezpečnosti informací.
 


Secure Sockets Layer (SSL)
Standarní protokol pro zabezpečené datové přenosy, který je používán pro přenos osobních a finančních informací uživatele po Internetu. eBay používá tuto technologii, aby uchoval Vaše údaje v bezpečí.

Podle konvence stránky, které vyžadují SSL spojení začínajína https: namísto http:. Jakmile vidíte https: na začátku adresy ve Vašem prohlížeči, pak víte, ýe se jedná o SSL spojení.
 


Security and Resolution Center - Bezpečnostní a rozhodovací centrum
Bezpečnostní a rozhodovací centrum: Centrální místo na eBay pro uživatele, kteří chtějí oznámit problémy, stejně tak jako pro uživatele, kteří se chtějí dozvědět, jak zajistit bezpečnost na eBay i při pobytu na Internetu obecně.
 


Sell Similar Item - Prodat podobný předmět
Funkce, která Vám umožní zapsat nový předmět založený na informacích, které jste použili při vytvoření jiného záznamu.

Jakmile použijete tuto funkci, eBay automaticky přenese informaci z Vašeho původního záznamu do nového pro snadnou úpravu. Takto ušetříte spoustu času, protože nemusíte pracně zadávat ty samé informace znovu.
 


Seller's Return Policy - pravidla prodejce o vrácení zboží
Funkce ve formulářii Sell Your Item - Prodejte svůj předmět, která umožňuje prodávajícímu specifikovat svoje pravidla pro vrácení zboží. Tato funkce zahrnuje soubor předformátovaných pravidel ze ketrých si prodejce může vybrat. Jakmile si prodejce vybere Pravidlo pro vrácení zboží, to se objevuje na vyhrazeném místě na stránce detailu předmětu.
 


Seller Search - Hledání prodejce
Vyhledání specifického prodejce na eBay.

Je to skvělý způsob jak najít předměty v aukci od Vašeho oblíbeného prodejce. Zadejte User ID - uživatelské jméno prodejce a uvidíte všechny přdměty, které právě .
 


Seller's Assistant - Prodejní asistent
Důmyslný prodejní nástroj, který Vám pomůže ušetřit hodiny času a získat platby rychleji.

Seller's Assistant Basic - Prodejní Asistent Standard pomáhá častým prodejcům vytvořit profesionální záznamy najednou, sledovat je na eBay a spravovat korespondenci se zákazníky.

Seller's Assistant Pro - Prodejní Asistent Profi pomáhá prodejcům s velkými obraty a malým firmám automatizovat proces v prodejním cyklu. Nabízí vše co verze Standard plus mnohem více dalších funkcí.

Obě verze Prodejního Asistenta jsou k mání na bázi měsíčních poplatků ($9.99 měsíčně Standard a $16.99 měsíčně za Profi). Můžete si je předplatit hned nebo si stáhnout 30-ti denní zkušební verzi, aby jste viděli jak to funguje.


Selling Manager - Manažer prodeje
Důmyslný prodejní nástroj, který Vám umožní provádět všechny operace související se zápisem aukcí a zboží z jednoho místa v sekci My eBay.

S Manažerem prodeje můžete efektivně provádět celou řadu prodejních operací, jako je sledování Vašich zápisů a správaí poprodejních aktivit (hodnocení, emaily, platby, atd.).

Předplatné Manažeru prodeje stojí $4.99 měsíčně, a můžete si vyzkoušet zkušební verzi po 30 dní bezplatně! Předplatné můžete zrušit kdykoliv.
 


Selling Manager Pro - Manažer prodeje Profi
Prodejní pomůcka, která obsahuje všechny funkce Manažeru prodeje, ale má navíc ještě funkce vztahující se ke sledování skladu, zakládání záznamů ve velkém, posílání hodnocení, emailování ve velkém a vyčíslení ztrát.
 


Shill Bidding - přihazování na volavku
Divoké přihazování za účelem umělého zvýšení ceny za předmět. Tato praktika narušuje důvěru v eBay a není dovolena.

K zamezení těchto praktik rodinní členové, kamarádi a osoby žijící pohromadě, pracující spolu nebo sdílící jeden počítač by neměly přihazovat si vzájemně na svoje předměty.
 


Sniping
Přihazování v posledních minutých nebo vteřinách aukce.

Jakýkoliv příhoz umístěný před koncem aukce je povolen. Abyste ochránili svůj příhoz před přehozením v poslední chvíli, zadejte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit předem a eBay bude automaticky přihazovat za Vás, ujišťujíce se, že jste stále nejvyšší přihazující až do vVámi stanoveného maxima. (Tento systém je také nazýván proxy bidding.)

 


Starting Price - Vyvolávací cena
Částka na které chcete aby se začalo přihazovat na Vaší aukci.

Poznamenejte si, že vyvolávací cena nemusí být nutně nejnižší cenou, kterou jste ochotni akceptovat za Váš předmět. Můžete rovněž nastavit tajnou reserve price - rezervní cenu , která reprezentuje Vaše pravé minimum. Jestliže se nejvyšší příhoz nepotká s Vaší stanovenou rezervní cenou, pak nejste povinni předmět kupujícímu prodat. Tato volba Vám umožňuje nastavit nižší vyvolávací cenu, která stimuluje příhozy ostatních kupujících.

 


Store Inventory Format - Formát obchodního výkladu
Prodejní formát, který prodejci na eBay často používají pro své zboží, pokud chtějí nabídnout zboží k prodeji za pevně stanovenou cenu.

Záznamy v obchodu se neobjevují mezi běžnými záznamy na eBay při vyhledávání nebo procházení kategorií. Proto mají také nižší Insertion Fee - poplatek za zápis a delší trvání zápisu. Můžete přitáhnout kupující do Vašeho obchodu k Vašim obchodním nabídkám tím, že je bdete propagovat ve Vašich aukcích a mimo eBay.
 


Title Search - Vyhledávání v názvech
Metoda vyhledávání předmětů na eBay zadáním klíčových slov, které se shodují s názvem předmětů.

Zadáte klíčová slova, která si myslíte, žě jsou obsažena v názvu předmětu, který hledáte. Vyhledávací funkce Vám vrátí seznam, který vyhovuje Vašemu hledání. Takto můžete hledat předměty, pokud spěcháte.
 


Turbo Lister - Turbo zapisovač
Pokročilý prodejní nástroj, který pomáhá vytvářet opakované záznamy na eBay rychle a efektívně, mimo Váš počítač.

Turbo Lister je počítačová aplikace, kterou můžete použít ke tvorbě Vašich záznamů a poté je nahrát na eBay. Funkce Turbo Listeru pomáhají šetřit čas, jestliže potřebujete zadávat velká množství předmětů. A to nejlepší nakonec, je zadarmo ke stažení!
 


Unpaid Item Process - Procedura s nezaplacenými předměty
Proces řešení sporů používaný prodejci, jestliže nedostali zaplaceno za vydražený, či prodaný předmět. Prodejci, kteří nejsou spokojeni s rozhodnutím mohou zažádat o navrácení Final Value Fee - Poplatku z finální ceny od eBay.
 


User Agreement - Uživatelská smlouva
Podmínky za kterých eBay nabízí registrovaným členům přístup ke službám serverů eBay. Všíchni registrovaní členové musí souhlasit s těmito podmínkami před tím než mohou kupovat či prodávat předměty zde prezentované a používat jakékoliv služby serverů eBay.
 


User ID - uživatelské jméno
Je "přezdívka" kterou si zvolíte k vlastní identifikaci jako člen eBay. Uživatelské jméno si zvolíte v průběhu registrace na eBay.

Jakmile nakupujete nebo prodáváte na eBay, vaše uživatelské jméno se může stát důležitou součástí Vaší pověsti. Budete chtít, aby si ostatní členové spojili Vaše uživatelské jméno se spolehlivostí a kladnou zkušeností z nákupů a prodejů-.
 


Want It Now - Chci to hned
eBay je místo, kde nakupující mohou říci prodávajícím co přesně chtějí. Kupující posílají zprávy do sekce Want It Now s popisem toho co chtějí koupit. Prodávající mohou prohlížet tyto zprávy a reagovat na ně přímo ke kupujícím, nabízejíc jim zboží, které prodávají na eBay.

 

 

Online internetové aukce

  eBay online aukce

Portál eBay nabízí prověřený systém online aukcí a obchodování na internetu. Přivydělejte si díky eBay nějaké peníze, nebo jen levně nakupujte...

Partneři

Chcete začít včelařit? Přinášíme kompletní sortiment včelařských potřeb.

Včelaření a včelařství to vše na včelařské potřeby pro nejn včelaře. Přinášíme vám informace o včelaření. Včelařské potřeby a včelařská prodejna pro začínající včelaře, včelí farmy a profesionální včelaře. Chcete začít a nevíte Jak začít včelařit. Máme pro vás informace o včelaření pro včelaře začátečníky. Rady tipy a návody přímo od včelařů. Včelařská inzerce s bazarem včelařských potřeb a inzercí zdarma nejen na včelí produkty. Levné včelařské potřeby, pro začínající i zkušené včelaře. Ekologická drogerie a kosmetika Dedra, která zároveň nabízí možnost přivýdělku z domova. Ekologická drogerie a kosmetika od Eurony přímo od výrobce. Web hry a online internetové gamesy Online flash hry zdarma. Plyšové hračky pro každého, nejen pro děti.

Půjdete brzo do důchodu? Neváhejte a nechte si spočítat výši penze díky důchodová kalkulačka. Aktuální zpravodajské informace na portále Nova Tn.cz. Nechcete již v Praze zabloudit, pak neváhejte běžte na mapa Prahy, kde je i praktický seznam ulic. Prodávejte, nakupujte nebo vyměňujte hudební nástroje díky hudební bazar, inzerci pro každého.

Nabídka nejvýhodnějšího cestovního pojištění s garancí. Cestovatelský portál turistikon.cz pravidelně informuje o zajímavých možnostech dovolených ve většině zemí světa. Čeští turisté nejraději navštěvují  Chorvatsko nebo Itálii, proto se těmto zemím věnujeme nejvíce. Mezi turisty je dnes také oblíbené Německo a to nejenom v zimě. O tom, že mezi oblíbené letní dovolené patří také Turecko svědčí zvětšující se zájem všech turistů. Ke krásné dovolené je také potřeba znát předpověď počasí. Srovnání a recenze aerolinek, díky čemuž se dozvíte, s jakou leteckou společností se cestuje nejpříjemněji.

(c) EbayAukce.cz Edited by J.Jansa & O.Hanyš, powered by Joomla! and designed by 123WebDesign